X Close
X

Plain Uttapam


Menu

/ 70
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Plain Uttapam in Gorakhpur. Order Plain Uttapam at 70/- Order Now!